Briefing

Briefing

Competiția implică cinci secțiuni: MATERIALE, ECHIPAMENTE, PRINT, SEMNALISTICĂ, și RETAIL.

Pentru fiecare secțiune se va acorda câte un singur premiu. Premiile vor fi certificate de APIIP. Înscrierea în concurs se face gratuit pe baza unui formular de înscriere. Fiecare participant poate înscrie în concurs maxim doua proiecte in sectiuni diferite în nume propriu de persoană fizică, nu echipă, nu companii, nu instituții. În prima etapă, proiectele se trimit în format virtual sub formă de fișiere până maxim în data de 30 august. Pe data de 31 august un juriu de specialiști va puncta toți concurenții înscriși. Primii trei clasați pe fiecare secțiune se califică în finală. Aceștia, vor pregati proiectele și sub forma de machete fizice. Pe 25 septembrie un al doilea juriu independent va stabili câte un câștigător pentru fiecare sectiune, care va primi o diplomă, un trofeu și un premiu de 1.000 de Euro. Recomandăm concurenților să citească regulamentul concursului unde sunt menționate toate detaliile.